دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ?HOW DO YOU DO‎ از م‍لاق‍ات‌ ش‍م‍ا خ‍وش‍وق‍ت‍م‌ )ن‍س‍خ‍ه‌۳‬){

دانلود و مشخصات کتاب ?HOW DO YOU DO‎ از م‍لاق‍ات‌ ش‍م‍ا خ‍وش‍وق‍ت‍م‌ )ن‍س‍خ‍ه‌۳‬){ توسط ده‍ق‍ان‌، اح‍م‍درض‍ا 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ?HOW DO YOU DO‎ از م‍لاق‍ات‌ ش‍م‍ا خ‍وش‍وق‍ت‍م‌ )ن‍س‍خ‍ه‌۳‬){

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ده‍ق‍ان‌، اح‍م‍درض‍ا

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭PE,‭۱۱۳۱,‭/د۹۴ فلا۴,‭۱۳۸۹ ۳.ن

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ره‍ن‍م‍ا

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: , XXIII۶۲۴ص‌

موضوع محتوای منبع: زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – م‍ک‍ال‍م‍ه‌ و ج‍م‍ل‍ه‌ س‍ازی‌,زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ک‍ان‍ادای‍ی‌,زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- ک‍ت‍اب‌ ه‍ای‌ درس‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍ارج‍ی‍ان‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-367-408-3

شماره مدرک: ک‌۳۳۰۹

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: