دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ۱۰گ‍ام‌ ت‍ا ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌

دانلود و مشخصات کتاب ۱۰گ‍ام‌ ت‍ا ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ توسط ب‍رن‍ز، دی‍وی‍د دی‌ 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ۱۰گ‍ام‌ ت‍ا ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ب‍رن‍ز، دی‍وی‍د دی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭RC,‭۴۸۹,‭/ب۴ ع۴,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: م‍ع‍ی‍ار ان‍دی‍ش‍ه‌

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۸۴ص‌.: ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌,ش‍ن‍اخ‍ت‌ درم‍ان‍ی‌,روان‌ درم‍ان‍ی‌ گ‍روه‍ی‌,اف‍س‍ردگ‍ی‌ – درم‍ان‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-5462-30-2

شماره مدرک: ک‌۲۲۸۰

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs