دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ آک‍وزش‌ ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ درس‌، م‍ث‍ال‌، ح‍ل‌(م‍ت‍ری‍ک‌ و ای‍ن‍چ‍ی‌)

دانلود و مشخصات کتاب گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ آک‍وزش‌ ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ درس‌، م‍ث‍ال‌، ح‍ل‌(م‍ت‍ری‍ک‌ و ای‍ن‍چ‍ی‌) توسط ج‍ان‍س‍ون‌ ، ج‍ی‍م‍ز 1385

نام و عنوان کتاب برای دانلود: گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ آک‍وزش‌ ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ درس‌، م‍ث‍ال‌، ح‍ل‌(م‍ت‍ری‍ک‌ و ای‍ن‍چ‍ی‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ج‍ان‍س‍ون‌ ، ج‍ی‍م‍ز

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TJ,‭۸۴۴,‭/ج۲گ۲,‭۱۳۸۵

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: طراح‌

سال انتشار – سال تولید: 1385

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۳۸ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌,ه‍وای‌ ف‍ش‍رده‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۴۹۸

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: