دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ه‍ن‍دب‍وک‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌

دانلود و مشخصات کتاب ه‍ن‍دب‍وک‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ توسط ک‍وت‍ز، م‍ای‍ر 1385

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ه‍ن‍دب‍وک‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ک‍وت‍ز، م‍ای‍ر

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TA,‭۱۱۵۱,‭/ک۲ ه۹,‭۱۳۸۵

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ک‍ان‍ون‌ ت‍ف‍ک‍ر

سال انتشار – سال تولید: 1385

شماره صفحه تعداد ورق: ۵ج‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ – م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ – دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا,ت‍راف‍ی‍ک‌ – م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ – دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭964-96995-5-4 :)هورد),964-96995-7-0 :)۴ .ج)

شماره مدرک: ک‌۱۵۶۸

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs