دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ن‍اوگ‍ان‌ ری‍ل‍ی‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌ آن‌

دانلود و مشخصات کتاب ن‍اوگ‍ان‌ ری‍ل‍ی‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌ آن‌ توسط 1388

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ن‍اوگ‍ان‌ ری‍ل‍ی‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌ آن‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TF,‭۵۳۰,‭/ن۲,‭۱۳۸۸

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ان‍ج‍م‍ن‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ری‍ل‍ی‌ ای‍ران‌

سال انتشار – سال تولید: 1388

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۴۶ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: راه‌ آه‍ن‌ – ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر,راه‌ آه‍ن‌ – ژاپ‍ن‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-90278

شماره مدرک: ک‌۱۱۹۹

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs