دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ف‍ن‌ آوری‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ رادی‍و ش‍ن‍اس‍ه‌ RFID

دانلود و مشخصات کتاب م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ف‍ن‌ آوری‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ رادی‍و ش‍ن‍اس‍ه‌ RFID توسط م‍دی‍ری‌، ن‍اص‍ر 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ف‍ن‌ آوری‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ رادی‍و ش‍ن‍اس‍ه‌ RFID

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍دی‍ری‌، ن‍اص‍ر

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۶۵۷۰,‭/س۹ م۴۳,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: م‍ه‍رگ‍ان‌ ق‍ل‍م‌

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۶۸ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ب‍س‍ام‍د رادی‍وی‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-90741-5-3

شماره مدرک: ک‌۱۹۶۳

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: