دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ف‍ش‍ار ق‍وی‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ف‍ش‍ار ق‍وی‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ توسط م‍ح‍س‍ن‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ 1373

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ف‍ش‍ار ق‍وی‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ح‍س‍ن‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۱۴۵/۹,‭/م۹ م۲۵

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌. م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌

سال انتشار – سال تولید: 1373

شماره صفحه تعداد ورق: ب‍ی‍س‍ت‌،۹۵۰ ص‌.: م‍ص‍ور ، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ب‍رق‌ – م‍ه‍ن‍دس‍ی‌,ف‍ش‍ار ق‍وی‌ – ب‍رق‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-03-3416-2

شماره مدرک: ک‌۳۴۴۶

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs