دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ PLC

دانلود و مشخصات کتاب م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ PLC توسط ص‍داق‍ت‌، م‍رت‍ض‍ی‌ 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ PLC

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ص‍داق‍ت‌، م‍رت‍ض‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TJ,‭۲۲۳,‭/م۳ ش۲,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ن‍ص‌

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: [۳۸۷] ص‌

موضوع محتوای منبع: ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌,ش‍ب‍ک‍ه‌ (ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌),ش‍ب‍ک‍ه‌ ب‍ن‍دی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-410-117-5

شماره مدرک: ک‌۱۷۰۳

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs