دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ق‍اطع‍ی‍ت‌ در م‍دی‍ری‍ت‌ در ی‍ک‌ ه‍ف‍ت‍ه‌

دانلود و مشخصات کتاب ق‍اطع‍ی‍ت‌ در م‍دی‍ری‍ت‌ در ی‍ک‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ توسط م‍ی‍ک‍ل‍ی‌، دن‍ا 1380

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ق‍اطع‍ی‍ت‌ در م‍دی‍ری‍ت‌ در ی‍ک‌ ه‍ف‍ت‍ه‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ی‍ک‍ل‍ی‌، دن‍ا

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭BF,‭۵۷۵,‭/ق۲م۹,‭۱۳۸۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و م‍دی‍ری‍ت‌

سال انتشار – سال تولید: 1380

شماره صفحه تعداد ورق: III ، ۱۰۷ ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: ق‍اطع‍ی‍ت‌ (روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌) — دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا,ق‍اطع‍ی‍ت‌ (روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌) — آم‍وزش‌ — دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا,اع‍ت‍م‍اد ب‍ه‌ ن‍ف‍س‌ — دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۲۲۰

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: