دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ن‍ام‍ه‍ا

دانلود و مشخصات کتاب ف‍ره‍ن‍گ‌ ن‍ام‍ه‍ا توسط م‍ی‍راب‍وال‍ف‍ت‍ح‍ی‌،ف‍اطم‍ه‌ 1382

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ف‍ره‍ن‍گ‌ ن‍ام‍ه‍ا

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ی‍راب‍وال‍ف‍ت‍ح‍ی‌،ف‍اطم‍ه‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭CS,‭۳۰۲۰,‭/م۹،ف۴

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: گ‍ل‍پ‍ا

سال انتشار – سال تولید: 1382

شماره صفحه تعداد ورق: 221

موضوع محتوای منبع: ن‍ام‍ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌- واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا,ن‍ام‍ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌- واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭۹۶۴-۷۹۳۸-۰۷-۱

شماره مدرک: ک‌۱

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs