دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ب‍زرگ‌ م‍ح‍ی‍ط آل‍م‍ان‍ی‌ ب‍ف‍ارس‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب ف‍ره‍ن‍گ‌ ب‍زرگ‌ م‍ح‍ی‍ط آل‍م‍ان‍ی‌ ب‍ف‍ارس‍ی‌ توسط س‍پ‍ه‍ب‍دی‌، م‍وس‍ی‌ 1342

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ف‍ره‍ن‍گ‌ ب‍زرگ‌ م‍ح‍ی‍ط آل‍م‍ان‍ی‌ ب‍ف‍ارس‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: س‍پ‍ه‍ب‍دی‌، م‍وس‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭PF,‭۳۶۴۵,‭/ف۲ س۲۳,‭۱۳۷۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: م‍روج‌

سال انتشار – سال تولید: 1342

شماره صفحه تعداد ورق: ۸۵۱،۸ ص‌

موضوع محتوای منبع: زب‍ان‌ آل‍م‍ان‍ی‌- واژه‌ ن‍ام‍ه‌- ف‍ارس‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۳۱۲۱

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs