دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ع‍رب‍ی‌ ب‍رای‌ س‍ف‍ر

دانلود و مشخصات کتاب ع‍رب‍ی‌ ب‍رای‌ س‍ف‍ر توسط س‍ب‍ت‍ی‌، ذوال‍ف‍ق‍ار 1387

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ع‍رب‍ی‌ ب‍رای‌ س‍ف‍ر

سرشناسه شخص / نام نویسنده: س‍ب‍ت‍ی‌، ذوال‍ف‍ق‍ار

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭PJ,‭۲۰۳,‭/ث۲ ع۴,‭۱۳۸۷ ۲.ن

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌

سال انتشار – سال تولید: 1387

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۹۶ص‌

موضوع محتوای منبع: زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ – م‍ک‍ال‍م‍ه‌ و ج‍م‍ل‍ه‌ س‍ازی‌ – ف‍ارس‍ی‌,زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ – ص‍رف‌ و ن‍ح‍و,زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ – خ‍ودآم‍وز

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-981-211-3

شماره مدرک: ک‌۱۸۸۴

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs