دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ Solidworks 20110 [س‍ال‍ی‍د ورک‌۲۰۱۱ ]

دانلود و مشخصات کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ Solidworks 20110 [س‍ال‍ی‍د ورک‌۲۰۱۱ ] توسط ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ن‍ی‍م‍ا 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ Solidworks 20110 [س‍ال‍ی‍د ورک‌۲۰۱۱ ]

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ن‍ی‍م‍ا

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭T,‭۳۸۵,‭/ج۸۳ ر۲,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ع‍اب‍د

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۷۴۰ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: ن‍رم‌ اف‍زار س‍ال‍ی‍دورک‍س‌,گ‍راف‍ی‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌,طراح‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر – ن‍رم‌ اف‍زار,طراح‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ – داده‌ پ‍ردازی‌,ال‍گ‍وه‍ای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-364-973-9

شماره مدرک: ک‌۱۹۵۹

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs