دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ات‍ص‍الات‌ در س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌

دانلود و مشخصات کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ ات‍ص‍الات‌ در س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ توسط 1380

نام و عنوان کتاب برای دانلود: راه‍ن‍م‍ای‌ ات‍ص‍الات‌ در س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب: دف‍ت‍ر ت‍دوی‍ن‌ و ت‍روی‍ج‌ م‍ق‍ررات‌ م‍ل‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ، وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌

رده کنگره: ‭TA,‭۶۸۴,‭/ر۲,‭۱۳۸۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ن‍ش‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ ای‍ران‌

سال انتشار – سال تولید: 1380

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۳۲ص‌.ج‍دول‌، ن‍ق‍ش‍ه‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ ج‍وش‌ ش‍ده‌,ات‍ص‍ال‌ ه‍ای‌ ج‍وش‌ ش‍ده‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۵۰۵

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: