دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ در آم‍دی‌ ب‍ر دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ی‌ ارت‍ب‍اطات‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌

دانلود و مشخصات کتاب در آم‍دی‌ ب‍ر دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ی‌ ارت‍ب‍اطات‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ توسط 1387

نام و عنوان کتاب برای دانلود: در آم‍دی‌ ب‍ر دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ی‌ ارت‍ب‍اطات‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب: ش‍رک‍ت‌ ارت‍ب‍اطات‌ زی‍رس‍اخ‍ت‌، دف‍ت‍ر رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ و ام‍ور ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌

رده کنگره: ‭TK,‭۵۱۰۳/۸,‭۱۳۸۷

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ه‍زاره‌ ق‍ق‍ن‍وس‌

سال انتشار – سال تولید: 1387

شماره صفحه تعداد ورق: ۶۸۰ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: م‍خ‍اب‍رات‌ – س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍دزن‍ی‌,م‍خ‍اب‍رات‌ – س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍دزن‍ی‌ – طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌,ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ح‍ل‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-8792-75-1

شماره مدرک: ک‌۸۵۶

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs