دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ در س‍ف‍ر = American English on trip

دانلود و مشخصات کتاب ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ در س‍ف‍ر = American English on trip توسط اش‍رف‌ال‍ک‍ت‍اب‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۶ – 1379

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ در س‍ف‍ر = American English on trip

سرشناسه شخص / نام نویسنده: اش‍رف‌ال‍ک‍ت‍اب‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۶ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭PE,‭۱۱۳۱,‭/فلا۵۴فلا۷۸,‭۱۳۷۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: اس‍ت‍ان‍دارد

سال انتشار – سال تولید: 1379

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۶۴ص‌.

موضوع محتوای منبع: زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ — م‍ک‍ال‍م‍ه‌ و ج‍م‍ل‍ه‌س‍ازی‌ — ف‍ارس‍ی‌,زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ — خ‍ودآم‍وز,زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ — اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۱۰۰۲

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs