دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ اص‍ول‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا و ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ رای‍ان‍ه‌ ای‌

دانلود و مشخصات کتاب اص‍ول‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا و ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ رای‍ان‍ه‌ ای‌ توسط ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌، ش‍ه‍رام‌ 1385

نام و عنوان کتاب برای دانلود: اص‍ول‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا و ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ رای‍ان‍ه‌ ای‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌، ش‍ه‍رام‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۱۰۵/۵۹,‭/ب۳فلا۶

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: 1385

شماره صفحه تعداد ورق: دوازده‌، ۲۷۰ ص‌.

موضوع محتوای منبع: ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر — اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌,ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا — ای‍م‍ن‍ی‌ اطلاع‍ات‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۶۸۳

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: