دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ارزی‍اب‍ی‌ ری‍س‍ک‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ س‍لام‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ در م‍ح‍ی‍ط ک‍ار

دانلود و مشخصات کتاب ارزی‍اب‍ی‌ ری‍س‍ک‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ س‍لام‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ در م‍ح‍ی‍ط ک‍ار توسط ح‍ج‍ار ت‍ب‍ار ، م‍ح‍م‍د 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ارزی‍اب‍ی‌ ری‍س‍ک‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ س‍لام‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ در م‍ح‍ی‍ط ک‍ار

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ح‍ج‍ار ت‍ب‍ار ، م‍ح‍م‍د

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭T,‭۵۵,‭/خ۳ فلا۴,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ف‍ره‍م‍ن‍د ، آدن‍ا

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۴۱۵ص‌.: م‍ص‍ور ، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: م‍ح‍ی‍ط ک‍ار- پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌,ای‍م‍ن‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌,ب‍ه‍داش‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-6215-37-2

شماره مدرک: ک‌۳۳۹۵

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: