دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ آی‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ ب‍ت‍ن‌ ای‍ران‌ (آب‍ا)

دانلود و مشخصات کتاب آی‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ ب‍ت‍ن‌ ای‍ران‌ (آب‍ا) توسط 1388

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آی‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ ب‍ت‍ن‌ ای‍ران‌ (آب‍ا)

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب: ای‍ران‌، ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌. م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ و ن‍ظارت‌ راه‍ب‍ردی‌. دف‍ت‍ر ن‍ظام‌ ف‍ن‍ی‌ اج‍رای‍ی‌

رده کنگره: ‭TA,‭۳۶۸,‭/س۲,‭۱۳۸۸

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ و ن‍ظارت‌ راه‍ب‍ردی‌. م‍رک‍ز داده‌ ورزی‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: 1388

شماره صفحه تعداد ورق: ج‌.: ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ب‍ت‍ن‌ – م‍ش‍خ‍ص‍ات‌,ب‍ت‍ن‌ – اس‍ت‍ان‍دارده‍ا,ب‍ت‍ن‌ — اس‍ت‍ان‍دارده‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-179-223-9

شماره مدرک: ک‌۱۰۵۶

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: