دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ آم‍وزش‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌CD[س‍ی‌ دی‌]

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌CD[س‍ی‌ دی‌] توسط م‍ح‍م‍دزاده‌، ب‍ی‍ژن‌ 1380

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌CD[س‍ی‌ دی‌]

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ح‍م‍دزاده‌، ب‍ی‍ژن‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۷۸۸۲,‭/د۹،م۳

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ م‍ح‍س‍ن‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: 1380

شماره صفحه تعداد ورق: ۴۰ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: دی‍س‍ک‍ه‍ای‌ ف‍ش‍رده‌ — ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۱۶۴

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs