دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ آم‍وزش‌ ع‍م‍ل‍ی‌ و ک‍ارب‍ردی‌ CCNP Route 642-902

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ ع‍م‍ل‍ی‌ و ک‍ارب‍ردی‌ CCNP Route 642-902 توسط ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌ پ‍ور، م‍س‍ع‍ود 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌ ع‍م‍ل‍ی‌ و ک‍ارب‍ردی‌ CCNP Route 642-902

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌ پ‍ور، م‍س‍ع‍ود

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۵۱۰۵/۵۴۳,‭/ح۵ آ۸,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: خ‍دم‍ان‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز: ن‍اق‍وس‌: خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ۴۶۴ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: م‍س‍ی‍ری‍اب‌ ه‍ا (ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌) – آزم‍ون‌ ه‍ا – راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌,پ‍روت‍ک‍ل‌ ه‍ای‌ م‍س‍ی‍ری‍اب‍ی‌ (پ‍روت‍ک‍ل‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌) – آزم‍ون‌ ه‍ا – راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌,ارت‍ب‍اطات‌ ب‍ی‍ن‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ای‌ – آزم‍ون‌ ه‍ا – راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌,م‍ه‍ن‍دس‍ان‌ م‍خ‍اب‍رات‌ – گ‍واه‍ی‍ن‍ام‍ه‌ – آزم‍ون‌ ه‍ا – راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-6021-06-5

شماره مدرک: ک‌۱۹۶۱

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: