دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ آم‍وزش‌ ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ م‍طل‍ب‌ در م‍ح‍ی‍ط Simulink [س‍ی‍م‍ول‍ی‍ن‍ک‌]

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ م‍طل‍ب‌ در م‍ح‍ی‍ط Simulink [س‍ی‍م‍ول‍ی‍ن‍ک‌] توسط م‍ه‍دوی‌، م‍ص‍طف‍ی‌ 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌ ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ م‍طل‍ب‌ در م‍ح‍ی‍ط Simulink [س‍ی‍م‍ول‍ی‍ن‍ک‌]

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ه‍دوی‌، م‍ص‍طف‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭QA,‭۷۶/۹,‭/ش۲ م۹,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: س‍ه‍ا دان‍ش‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۷۴ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: م‍طل‍ب‌ – ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر,س‍ی‍م‍ول‍ی‍ن‍ک‌ – ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا – ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-181-030-5

شماره مدرک: ک‌۲۳۶۵

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: