دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Microsoft Excel 2010

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Microsoft Excel 2010 توسط م‍ک‌ ف‍دری‍ز، پ‍ل‌ 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Microsoft Excel 2010

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ک‌ ف‍دری‍ز، پ‍ل‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HF,‭۵۵۴۸/۴,‭/فلا۷ م۶۶۷,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ع‍اب‍د، ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۳۶ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ (ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر),ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ – ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-364-967-8

شماره مدرک: ک‌۱۴۳۶

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs