دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز اص‍ف‍ه‍ان‌ پ‍ارادای‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌

دانلود و مشخصات کتاب پ‍ارادای‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ توسط 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: پ‍ارادای‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۳۰/۲,‭/پ۲,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ان‍ت‍ش‍ارات‌ ارک‍ان‌ دان‍ش‌

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: [۱۷۶] ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-5442-55-7

شماره مدرک: ک‌۲۸۹۲

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs