دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز اص‍ف‍ه‍ان‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ گ‍روه‌ ه‍ای‌ ک‍اری‌ TPM [ت‍ی‌. پ‍ی‌. ام‌]

دانلود و مشخصات کتاب ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ گ‍روه‌ ه‍ای‌ ک‍اری‌ TPM [ت‍ی‌. پ‍ی‌. ام‌] توسط 1384

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ گ‍روه‌ ه‍ای‌ ک‍اری‌ TPM [ت‍ی‌. پ‍ی‌. ام‌]

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TS,‭۱۹۲,‭/ف۶۶,‭۱۳۸۴

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ان‍ت‍ش‍ارات‌ ارک‍ان‌

سال انتشار – سال تولید: 1384

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۲۸ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: ک‍ارخ‍ان‍ه‌ ه‍ا – ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر – م‍دی‍ری‍ت‌,ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر ب‍ه‍ره‌ ور ف‍راگ‍ی‍ر

شابک / شماره ISBN: ‭964-7308-42-6

شماره مدرک: ک‌۲۶۳۳

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: