دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز اص‍ف‍ه‍ان‌ س‍ام‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ اع‍لام‌ خ‍طر اض‍طراری‌ و م‍خ‍اب‍رات‌ داخ‍ل‍ی‌ در س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ا

دانلود و مشخصات کتاب س‍ام‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ اع‍لام‌ خ‍طر اض‍طراری‌ و م‍خ‍اب‍رات‌ داخ‍ل‍ی‌ در س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ا توسط 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: س‍ام‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ اع‍لام‌ خ‍طر اض‍طراری‌ و م‍خ‍اب‍رات‌ داخ‍ل‍ی‌ در س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ا

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TH,‭۴۴۳,‭/س۹,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ع‍ل‍م‌ آف‍ری‍ن‌، پ‍ارس‌ ض‍ی‍ا

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۶۰ص‌.: ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ا – پ‍داف‍ن‍د غ‍ی‍رع‍ام‍ل‌ – اس‍ت‍ان‍دارده‍ا,س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ – م‍دی‍ری‍ت‌ خ‍طر (م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌),س‍ام‍ان‍ه‌ اع‍لام‌ خ‍طر – س‍ام‍ان‍ه‌ م‍خ‍اب‍رات‌ داخ‍ل‍ی‌ – س‍ام‍ان‍ه‌ EWIS

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-5450-29-3

شماره مدرک: ک‌۲۳۰۴

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: