خ‍اک‍ه‍ای‌ ن‍رم‌ ک‍وش‍ک‌

دانلود و مشخصات کتاب خ‍اک‍ه‍ای‌ ن‍رم‌ ک‍وش‍ک‌ توسط ع‍اک‍ف‌، س‍ع‍ی‍د

نام و عنوان کتاب برای دانلود: خ‍اک‍ه‍ای‌ ن‍رم‌ ک‍وش‍ک‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ع‍اک‍ف‌، س‍ع‍ی‍د

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭DSR,‭۱۶۲/۳۶,‭/ب۴۸ ع۲,‭۱۳۸۴ ۲.ن

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د م‍ق‍دس‌

ناشر publisher کتاب: م‍ول‍ف‌

سال انتشار – سال تولید:

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۷۲ص‌۸ ص‌. ت‍ص‍وی‍ر(رن‍گ‍ی‌): ع‍ک‍س‌

موضوع محتوای منبع: ب‍رون‍س‍ی‌- ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ (۱۳۲۱-۱۳۶۳- ) س‍رگ‍ذش‍ت‌ ن‍ام‍ه‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-06-9066-X

شماره مدرک: ک‌۳۱۳۹