س‍ی‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌

دانلود و مشخصات کتاب س‍ی‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌ توسط 1388

نام و عنوان کتاب برای دانلود: س‍ی‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭DSR,‭۲۰۲۹,‭/ی۸۳ س۹,‭۱۳۸۸

محل انتشار / شهر: زاه‍دان‌

ناشر publisher کتاب: س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ، ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌ و گ‍ردش‍گ‍ری‌ اس‍ت‍ان‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌

سال انتشار – سال تولید: 1388

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۱۶ص‌.:م‍ص‍ور(رن‍گ‍ی‌)، ن‍ق‍ش‍ه‌

موضوع محتوای منبع: ع‍ک‍س‌ ه‍ا – ای‍ران‌,س‍ی‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌ – س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-06-1718-2

شماره مدرک: ک‌۳۳۷۴