ک‍ن‍ت‍رل‌ خ‍ودک‍ار

دانلود و مشخصات کتاب ک‍ن‍ت‍رل‌ خ‍ودک‍ار توسط ری‍ون‌، ف‍ران‍س‍ی‍س‌ ه‍اروی‌، ۱۹۲۸ – 1375

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ک‍ن‍ت‍رل‌ خ‍ودک‍ار

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ری‍ون‌، ف‍ران‍س‍ی‍س‌ ه‍اروی‌، ۱۹۲۸ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TJ,‭۲۱۳,‭/ر۹ک۹,‭۱۳۷۵

محل انتشار / شهر: ت‍اک‍س‍ت‍ان‌

ناشر publisher کتاب: خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا

سال انتشار – سال تولید: 1375

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۴۹ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۳۶۷