وی‍ن‍دوز XP [ای‍ک‍س‌ پ‍ی‌]

دانلود و مشخصات کتاب وی‍ن‍دوز XP [ای‍ک‍س‌ پ‍ی‌] توسط ع‍ل‍ی‍پ‍ور، م‍ظاه‍ر 1386

نام و عنوان کتاب برای دانلود: وی‍ن‍دوز XP [ای‍ک‍س‌ پ‍ی‌]

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ع‍ل‍ی‍پ‍ور، م‍ظاه‍ر

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭QA,‭۷۶/۷۶,‭/و۹۴ ع۸,‭۱۳۸۵

محل انتشار / شهر: آم‍ل‌

ناشر publisher کتاب: ه‍س‍ت‍ان‌

سال انتشار – سال تولید: 1386

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۳۴ص‌.: م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌)

موضوع محتوای منبع: وی‍ن‍دوز اک‍س‌ پ‍ی‌,س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌ (ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)

شابک / شماره ISBN: ‭964-6965-87-3

شماره مدرک: ک‌۱۶۶۲