دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ی‍زد روش‌ ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ س‍ف‍ره‍ای‌ ش‍ه‍ری‌

دانلود و مشخصات کتاب روش‌ ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ س‍ف‍ره‍ای‌ ش‍ه‍ری‌ توسط ش‍اه‍ی‌، ج‍ل‍ی‍ل‌ 1374

نام و عنوان کتاب برای دانلود: روش‌ ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ س‍ف‍ره‍ای‌ ش‍ه‍ری‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ش‍اه‍ی‌، ج‍ل‍ی‍ل‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HE,‭۴۲۱۱,‭/ش۱۹ ر۹,‭۱۳۷۴

محل انتشار / شهر: ی‍زد

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‍گ‍اه‌ ی‍زد

سال انتشار – سال تولید: 1374

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۹۶ص‌

موضوع محتوای منبع: ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ش‍ه‍ری‌,ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ داخ‍ل‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۱۹۷۰

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs