دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ک‍رج‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ توسط م‍رت‍ض‍وی‌، م‍ه‍دی‌ 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍رت‍ض‍وی‌، م‍ه‍دی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۵۸/۷,‭/م۴۲ م۴,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: ک‍رج‌

ناشر publisher کتاب: س‍ازم‍ان‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، آم‍وزش‌ و ت‍روی‍ج‌، م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‌ و ت‍روی‍ج‌ ک‍ش‍اورزی‌ ، ن‍ش‍ر آم‍وزش‌ ک‍ش‍اورزی‌

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۴۱ص‌.: ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌,رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌,م‍دی‍ری‍ت‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-520-221-5

شماره مدرک: ک‌۳۳۸۰

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: