دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ه‍م‍دان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ح‍ری‍ق‌: ش‍ن‍اخ‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ات‍وم‍ات‍ی‍ک‌ اع‍لام‌ و اطف‍اء ح‍ری‍ق‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ ح‍ری‍ق‌: ش‍ن‍اخ‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ات‍وم‍ات‍ی‍ک‌ اع‍لام‌ و اطف‍اء ح‍ری‍ق‌ توسط ن‍ادری‌، ب‍ه‍روز،۱۳۴۵ – 1386

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍دی‍ری‍ت‌ ح‍ری‍ق‌: ش‍ن‍اخ‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ات‍وم‍ات‍ی‍ک‌ اع‍لام‌ و اطف‍اء ح‍ری‍ق‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ن‍ادری‌، ب‍ه‍روز،۱۳۴۵ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TH,‭۹۱۸۲,‭/ن۲م۴

محل انتشار / شهر: ه‍م‍دان‌

ناشر publisher کتاب: ف‍ن‌ آوران‌

سال انتشار – سال تولید: 1386

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۵۰ص‌.

موضوع محتوای منبع: آت‍ش‌ س‍وزی‌ — پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌,آت‍ش‌ س‍وزی‌ — م‍دی‍ری‍ت‌,آت‍ش‌ س‍وزی‌ — پ‍ی‍گ‍ی‍ری‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۶۸۹

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs