دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ه‍م‍دان‌ روش‍ه‍ای‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ب‍رداری‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ آلای‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ ه‍وا

دانلود و مشخصات کتاب روش‍ه‍ای‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ب‍رداری‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ آلای‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ ه‍وا توسط ب‍ه‍رام‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ 1383

نام و عنوان کتاب برای دانلود: روش‍ه‍ای‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ب‍رداری‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ آلای‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ ه‍وا

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ب‍ه‍رام‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭WA,‭۷۵۴,‭/ب۸۴۶ ر۹,‭۱۳۸۷

محل انتشار / شهر: ه‍م‍دان‌

ناشر publisher کتاب: ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ن‌ آوران‌

سال انتشار – سال تولید: 1383

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۳۰ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: آل‍وده‌ س‍ازه‍ای‌ ه‍وا – ت‍ج‍زی‍ه‌

شابک / شماره ISBN: ‭987-964-2983-03-2

شماره مدرک: ک‌۱۴۵۴

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs