دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز م‍ه‍ش‍د ب‍ا ف‍رزن‍دان‌ …

دانلود و مشخصات کتاب ب‍ا ف‍رزن‍دان‌ … توسط ن‍ی‍ک‌ طل‍ب‌، راض‍ی‍ه‌ 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ب‍ا ف‍رزن‍دان‌ …

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ن‍ی‍ک‌ طل‍ب‌، راض‍ی‍ه‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HQ,‭۷۷۲/۲,‭/ن۹ ب۲,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: م‍ه‍ش‍د

ناشر publisher کتاب: ام‍ی‍د م‍ه‍ر

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۰۸ص‌

موضوع محتوای منبع: ک‍ودک‍ان‌ – س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌ – ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌,ک‍ودک‍ان‌ – رش‍د

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-154-48-6

شماره مدرک: ک‌۲۲۵۱

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs