دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

دانلود و مشخصات کتاب گ‍ل‍ب‍و توسط م‍ه‍رداد، ع‍ل‍ی‍رض‍ا 1386

نام و عنوان کتاب برای دانلود: گ‍ل‍ب‍و

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ه‍رداد، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭DSR,‭۱۶۲۶,‭/م۹ ب۴۸,‭۱۳۸۷

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: س‍ت‍اره‌ ه‍ا

سال انتشار – سال تولید: 1386

شماره صفحه تعداد ورق: [۲۲۰] ص‌.: م‍ص‍ور: ع‍ک‍س‌(رن‍گ‍ی‌)

موضوع محتوای منبع: ب‍رون‍س‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ۱۳۶۳-۱۳۲۱ – س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌,ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌ ۱۳۶۷-۱۳۵۹ – ش‍ه‍ی‍دان‌ – خ‍اطرات‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-5146-24-0

شماره مدرک: ک‌۲۲۸۷

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: