دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز م‍ش‍ه‍د ک‍ل‍ی‍ات‌ ج‍ام‍ع‌ ع‍ت‍ب‍ات‌ ع‍ال‍ی‍ات‌ و ام‍اک‍ن‌ م‍ق‍دس‍ه‌ ع‍راق‌

دانلود و مشخصات کتاب ک‍ل‍ی‍ات‌ ج‍ام‍ع‌ ع‍ت‍ب‍ات‌ ع‍ال‍ی‍ات‌ و ام‍اک‍ن‌ م‍ق‍دس‍ه‌ ع‍راق‌ توسط ن‍ج‍اری‌ س‍ه‍ل‌ آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍د 1384

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ک‍ل‍ی‍ات‌ ج‍ام‍ع‌ ع‍ت‍ب‍ات‌ ع‍ال‍ی‍ات‌ و ام‍اک‍ن‌ م‍ق‍دس‍ه‌ ع‍راق‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ن‍ج‍اری‌ س‍ه‍ل‌ آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍د

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭BP,‭۲۶۳,‭/س۹۳ ک۸,‭۱۳۸۴

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ خ‍ات‍م‌

سال انتشار – سال تولید: 1384

شماره صفحه تعداد ورق: ۴۰۰ص‌

موضوع محتوای منبع: زی‍ارت‌ – آداب‌ و رس‍وم‌,ج‍غ‍راف‍ی‍ا – زی‍ارت‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍ق‍اب‍ر اس‍لام‍ی‌ ع‍راق‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-6845-20-7

شماره مدرک: ک‌۱۸۳۸

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs