دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز م‍ش‍ه‍د پ‍ژوه‍ش‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ت‍ح‍ق‍ق‌ طرح‌ ه‍ای‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ش‍ه‍ری‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ک‍ارب‍ری‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ – درم‍ان‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب پ‍ژوه‍ش‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ت‍ح‍ق‍ق‌ طرح‌ ه‍ای‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ش‍ه‍ری‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ک‍ارب‍ری‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ – درم‍ان‍ی‌ توسط ره‍ن‍م‍ا، م‍ح‍م‍درح‍ی‍م‌ 1387

نام و عنوان کتاب برای دانلود: پ‍ژوه‍ش‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ت‍ح‍ق‍ق‌ طرح‌ ه‍ای‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ش‍ه‍ری‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ک‍ارب‍ری‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ – درم‍ان‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ره‍ن‍م‍ا، م‍ح‍م‍درح‍ی‍م‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HT,‭۱۶۶,‭/ر۹۸ پ۴

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ش‍ه‍د

سال انتشار – سال تولید: 1387

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۷۶ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌، ن‍م‍ودار، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ش‍ه‍رس‍ازی‌,ش‍ه‍رس‍ازی‌- طرح‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-324-162-9

شماره مدرک: ک‌۳۲۲۹

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: