دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز م‍ش‍ه‍د پ‍روژ ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ (ج‍ل‍د اول‌)

دانلود و مشخصات کتاب پ‍روژ ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ (ج‍ل‍د اول‌) توسط 1377

نام و عنوان کتاب برای دانلود: پ‍روژ ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ (ج‍ل‍د اول‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۷۸۱۸,‭/پ۴،۱.ج,‭۱۳۸۲

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: پ‍رت‍ون‍گ‍ار

سال انتشار – سال تولید: 1377

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۹۲ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ – دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا,م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۵۲۸

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs