دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز م‍ش‍ه‍د ن‍ق‍د ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍ه‍رداری‌ م‍ش‍ه‍د ، م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ اول‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ (ن‍س‍خ‍ه‌ دوم‌)

دانلود و مشخصات کتاب ن‍ق‍د ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍ه‍رداری‌ م‍ش‍ه‍د ، م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ اول‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ (ن‍س‍خ‍ه‌ دوم‌) توسط ت‍اب‍س‍ت‍ان‌۱۳۸۱

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ن‍ق‍د ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍ه‍رداری‌ م‍ش‍ه‍د ، م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ اول‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ (ن‍س‍خ‍ه‌ دوم‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب: ش‍ه‍رداری‌ م‍ش‍ه‍د

رده کنگره: ‭JQ,‭۱۷۸۶,‭/ش۹ ن۵,‭۱۳۸۱ ۲.ن

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: ت‍اب‍س‍ت‍ان‌۱۳۸۱

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۲۵ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: م‍ش‍ه‍د — ش‍ه‍رداری‌,ش‍ه‍رس‍ازی‌ — ای‍ران‌ — م‍ش‍ه‍د

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۳۰۹۴

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs