دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز م‍ش‍ه‍د ن‍س‍ل‌ ح‍م‍اس‍ه‌

دانلود و مشخصات کتاب ن‍س‍ل‌ ح‍م‍اس‍ه‌ توسط ی‍وس‍ف‍ی‌، ال‍ه‍ام‌ 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ن‍س‍ل‌ ح‍م‍اس‍ه‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ی‍وس‍ف‍ی‌، ال‍ه‍ام‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭DSR,‭۱۵۶۷,‭/ی۹ ن۵,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: ب‍وی‌ ش‍ه‍ر ب‍ه‍ش‍ت‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۷۰ص‌

موضوع محتوای منبع: ای‍ران‌ – ت‍اری‍خ‌ – ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۵۷ – خ‍اطرات‌,ای‍ران‌ – ت‍اری‍خ‌ – ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۵۷ – م‍ش‍ه‍د – خ‍اطرات‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-5917-36-9

شماره مدرک: ک‌۱۸۶۰

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs