دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز م‍ش‍ه‍د م‍واد و ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ ت‍ول‍ی‍د، ری‍خ‍ت‍ه‌ گ‍ری‌، آه‍ن‍گ‍ری‌، ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ ش‍ک‍ل‌ دادن‌ و…

دانلود و مشخصات کتاب م‍واد و ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ ت‍ول‍ی‍د، ری‍خ‍ت‍ه‌ گ‍ری‌، آه‍ن‍گ‍ری‌، ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ ش‍ک‍ل‌ دادن‌ و… توسط دوگ‍ارم‍و، ای‌ . پ‍ال‌، ۱۹۰۷ – ۱۳۸۳–۱۳۸۳

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍واد و ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ ت‍ول‍ی‍د، ری‍خ‍ت‍ه‌ گ‍ری‌، آه‍ن‍گ‍ری‌، ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ ش‍ک‍ل‌ دادن‌ و…

سرشناسه شخص / نام نویسنده: دوگ‍ارم‍و، ای‌ . پ‍ال‌، ۱۹۰۷ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TS,‭۱۸۳,‭/د۹م۸,‭۱۳۸۰

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: ن‍م‍ا,ن‍م‍ا

سال انتشار – سال تولید: ۱۳۸۳–۱۳۸۳

شماره صفحه تعداد ورق: ۵ج‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ت‍ول‍ی‍د — ف‍رای‍ن‍ده‍ا,م‍واد ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۱۳۸

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: