دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز م‍ش‍ه‍د م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ توسط اوگ‍ات‍ا، ک‍ات‍س‍و ه‍ی‍ک‍و 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: اوگ‍ات‍ا، ک‍ات‍س‍و ه‍ی‍ک‍و

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TJ,‭۲۱۳,‭/فلا۷ ک۹,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍اغ‍ان‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ث‌، ۴۶۴ ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌ (رن‍گ‍ی‌)

موضوع محتوای منبع: م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-7343-24-4

شماره مدرک: ک‌۲۶۸۰

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs