دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز م‍ش‍ه‍د م‍ب‍اح‍ث‍ی‌ در ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ش‍ه‍ری‌؛ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د (ج‍ل‍د اول‌)

دانلود و مشخصات کتاب م‍ب‍اح‍ث‍ی‌ در ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ش‍ه‍ری‌؛ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د (ج‍ل‍د اول‌) توسط ش‍اک‍ری‌ روش‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ب‍اح‍ث‍ی‌ در ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ش‍ه‍ری‌؛ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د (ج‍ل‍د اول‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ش‍اک‍ری‌ روش‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HT,‭۱۶۶,‭/ش۲۷ م۲۴,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ش‍ه‍د

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۵۲ص‌

موضوع محتوای منبع: ش‍ه‍رس‍ازی‌,ش‍ه‍رس‍ازی‌ – ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-324-224-4

شماره مدرک: ک‌۱۳۱۲

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: