دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز م‍ش‍ه‍د طراح‍ی‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ (م‍دار م‍ن‍طق‍ی‌)

دانلود و مشخصات کتاب طراح‍ی‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ (م‍دار م‍ن‍طق‍ی‌) توسط م‍ان‍و م‍وری‍س‌، م‍ح‍م‍د 1386

نام و عنوان کتاب برای دانلود: طراح‍ی‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ (م‍دار م‍ن‍طق‍ی‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ان‍و م‍وری‍س‌، م‍ح‍م‍د

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۷۸۸۸/۴,‭/م۲ ط۴,‭۱۳۸۶

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌

سال انتشار – سال تولید: 1386

شماره صفحه تعداد ورق: ه‍ف‍ت‌، ۶۳۰ ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ – م‍داره‍ا,م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌,طراح‍ی‌ م‍ن‍طق‍ی‌,م‍داره‍ای‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ رق‍م‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-6342-48-5

شماره مدرک: ک‌۲۱۹۱

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs