دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز م‍ش‍ه‍د ش‍رای‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ و خ‍ص‍وص‍ی‌ پ‍ی‍م‍ان‌ (ب‍ای‍ده‍ا، ن‍ب‍ای‍ده‍ا و چ‍راه‍ا)

دانلود و مشخصات کتاب ش‍رای‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ و خ‍ص‍وص‍ی‌ پ‍ی‍م‍ان‌ (ب‍ای‍ده‍ا، ن‍ب‍ای‍ده‍ا و چ‍راه‍ا) توسط م‍ی‍لان‍ی‌ زاده‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا 1391

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ش‍رای‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ و خ‍ص‍وص‍ی‌ پ‍ی‍م‍ان‌ (ب‍ای‍ده‍ا، ن‍ب‍ای‍ده‍ا و چ‍راه‍ا)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ی‍لان‍ی‌ زاده‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭KMH,‭۳۲۰۰,‭/م۹ ش۴,‭۱۳۹۱

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: م‍ی‍لان‌ اف‍زار

سال انتشار – سال تولید: 1391

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۴۸ص‌

موضوع محتوای منبع: پ‍ی‍م‍ان‍ک‍اری‌ – اران‌,ق‍رارداده‍ا – طرز ت‍ن‍ظی‍م‌,پ‍ی‍م‍ان‍ک‍اران‌ – ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ – ای‍ران‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-8233-10-0

شماره مدرک: ک‌۲۹۴۴

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs