دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز م‍ش‍ه‍د س‍اک‍ن‍ان‌ م‍ل‍ک‌ اع‍ظم‌

دانلود و مشخصات کتاب س‍اک‍ن‍ان‌ م‍ل‍ک‌ اع‍ظم‌ توسط ع‍اک‍ف‌، س‍ع‍ی‍د 1385

نام و عنوان کتاب برای دانلود: س‍اک‍ن‍ان‌ م‍ل‍ک‌ اع‍ظم‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ع‍اک‍ف‌، س‍ع‍ی‍د

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭DSR,‭۱۶۲۶,‭/ب۴۸ ع۲۵,‭۱۳۸۵

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: م‍ل‍ک‌ اع‍ظم‌

سال انتشار – سال تولید: 1385

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۰۸ص‌. م‍ص‍ور(رن‍گ‍ی‌): ع‍ک‍س‌

موضوع محتوای منبع: ب‍رون‍س‍ی‌،ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ (۱۳۲۱-۱۳۶۳-) س‍رگ‍ذش‍ت‌ ن‍ام‍ه‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-06-9499-1

شماره مدرک: ک‌۳۱۴۰

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs