دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز م‍ش‍ه‍د راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ران‌ ن‍رم‌ اف‍زار WORD

دانلود و مشخصات کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ران‌ ن‍رم‌ اف‍زار WORD توسط ق‍اس‍م‌ پ‍ور،ح‍س‍ی‍ن‌ 1381

نام و عنوان کتاب برای دانلود: راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ران‌ ن‍رم‌ اف‍زار WORD

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ق‍اس‍م‌ پ‍ور،ح‍س‍ی‍ن‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭Z,‭۵۲/۵,‭و۴ق۲,‭۱۳۸۱

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: ی‍وس‍ف‌ ف‍اطم‍ه‌(ع‌)

سال انتشار – سال تولید: 1381

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۸۴ص‌.م‍ص‍ور،ج‍دول‌،ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ن‍رم‌ اف‍زارورد,وردم‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز

شابک / شماره ISBN: ‭۹۶۴-۹۳۹۱۸-۲-۷

شماره مدرک: ک‌۱۰۸

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs