دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز م‍ش‍ه‍د راه‍ن‍م‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زان‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ای‍دار (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

دانلود و مشخصات کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زان‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ای‍دار (ن‍س‍خ‍ه‌۲ ) توسط ک‍ری‍زک‌، ک‍وی‍ن‌ ج‌ 1388

نام و عنوان کتاب برای دانلود: راه‍ن‍م‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زان‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ای‍دار (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ک‍ری‍زک‌، ک‍وی‍ن‌ ج‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭NA,‭۹۱۰۸,‭/ک۴ ر۲,‭۱۳۸۸ ۲.ن

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: چ‍رخ‌ ن‍ی‍ل‍وف‍ری‌

سال انتشار – سال تولید: 1388

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۱۶ص‌

موضوع محتوای منبع: ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ای‍دار – ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-90975-2-4

شماره مدرک: ک‌۲۵۳۶

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs