دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز م‍ش‍ه‍د دراک‍ر و ش‍ش‌ ده‍ه‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب دراک‍ر و ش‍ش‌ ده‍ه‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‍ی‌ توسط دروک‍ر، پ‍ی‍ت‍ر ف‍ردی‍ن‍ال‍د 1388

نام و عنوان کتاب برای دانلود: دراک‍ر و ش‍ش‌ ده‍ه‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: دروک‍ر، پ‍ی‍ت‍ر ف‍ردی‍ن‍ال‍د

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۳۱,‭/د۴ د۴,‭۱۳۸۸

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: م‍رن‍دی‍ز

سال انتشار – سال تولید: 1388

شماره صفحه تعداد ورق: ۴۱۱ص‌

موضوع محتوای منبع: م‍دی‍ری‍ت‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-9921-90-7

شماره مدرک: ک‌۲۲۴۴

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs